Pakiety

Oferujemy naszym Pacjentom opiekę pielęgniarską w ramach 3 pakietów obejmujących zabiegi specjalistycznej pielęgnacji (zastrzyki, opieka nad chorym z PEG / stomią, leczenie ran i odleżyn) oraz 2 pakietów obejmujących wyłącznie zabiegi higieniczne, czynności związane z odżywianiem i aktywnością fizyczną oraz monitorowaniem stanu Pacjenta. Szczegóły przedstawiono poniżej.Liczba wizyt w pakiecie

Zabiegi higieniczne

Odżywianie i dbanie o aktywność fizyczną Pacjenta

Monitorowanie stanu Pacjenta

Zabiegi i specjalistyczna pielęgnacja

Cena

pakiet krótkoterminowy

seria 10 zastrzyków

10 wizyt

500 zł/pakiet

+200 zł za dojazdy w strefie B

pakiet krótkoterminowy

opieka nad pacjentem z peg / stomią

5 wizyt

250 zł/pakiet

+100 zł za dojazdy w strefie B

+ ew. koszt niezbędnych materiałów

pakiet krótkoterminowy

leczenie ran / pielęgnacja odleżyn

5 wizyt

400 zł/pakiet

+100 zł za dojazdy w strefie B

+ ew. koszt opatrunków

 Maksymalna liczba godzin opieki w pakiecie

Maksymalna liczba wizyt w pakiecie

Zabiegi higieniczne

Odżywianie i dbanie o aktywność fizyczną Pacjenta

Monitorowanie stanu Pacjenta

Zabiegi i specjalistyczna pielęgnacja

Cena

pakiet krótkoterminowy

pielęgnacyjny

5 godz.

5 wizyt

250 zł/pakiet

+20 zł/wizytę za dojazd w strefie B

pakiet długoterminowy

pielęgnacyjny

20 godz.

10 wizyt

1000 zł/pakiet

+200 zł za dojazdy w strefie B

 

Dodaj komentarz