Pakiety

Oferujemy naszym Pacjentom opiekę pielęgniarską w ramach 3 pakietów obejmujących zabiegi specjalistycznej pielęgnacji (zastrzyki, opieka nad chorym z PEG / stomią, leczenie ran i odleżyn) oraz 2 pakietów obejmujących wyłącznie zabiegi higieniczne, czynności związane z odżywianiem i aktywnością fizyczną oraz monitorowaniem stanu Pacjenta. Szczegóły przedstawiono poniżej.    

Usługi

Ann-med świadczy profesjonalne, kompleksowe usługi pielęgniarskie na obszarze Poznania (zobacz obszar działania). Usługi są świadczone w domu Pacjenta. Zakres usług obejmuje: zabiegi higieniczne, odżywanie i dbanie o aktywność fizyczną Pacjenta, monitorowanie stanu Pacjenta i jego podstawową diagnostykę, zabiegi pielęgniarskie i specjalistyczną pielęgnację.     Usługi są świadczone w ramach jednorazowych wizyt, pakietów opieki krótkoterminowej i […]