Pakiety

Oferujemy naszym Pacjentom opiekę pielęgniarską w ramach 3 pakietów obejmujących zabiegi specjalistycznej pielęgnacji (zastrzyki, opieka nad chorym z PEG / stomią, leczenie ran i odleżyn) oraz 2 pakietów obejmujących wyłącznie zabiegi higieniczne, czynności związane z odżywianiem i aktywnością fizyczną oraz monitorowaniem stanu Pacjenta. Szczegóły przedstawiono poniżej.